V skratke - KLM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

V skratke

História

Klub leteckých modelárov pri Technickej univerzite v Košiciach vznikol v r. 1972.
Jeho prvým vedúcim bol Ján Ľubiščák a v prvých 2 rokoch činnosti, klub nemal svoju miestnosť.
Súčasná miestnosť bola prevzata a daná do používania 1.11.1974. Nakoľko tento klub zastrešoval hlavne študentov VŠ, teraz TU, aj spektrum modelárských činností bolo rôznorodé a mimo leteckej odbornosti, zastrešoval ďalšie 4 modelárske odvetvia. Študenti, ktorí sa chceli aj počas štúdia venovať svojej záľube, prichádzali na štúdium z rôzných miest bývalého Československa a aj ich činnosť v klube, bola rôzne dlhá a aktívna. V klube bol najväčší záujem o stavbu upútaných motorových modelov a práve v tejto kategórii, členovia klubu dosiahli úspechý na súťažiach v bývalej ČSSR.
Členmi klubu boli aj reprezentanti Slovenska v rôzných kategóriách.
Na rozhraní rokov 1976 - 77 sa modelári v klube, začali viac zaujímať o stavbu RC leteckých modelov.
p. Ľubiščák, je držiteľom Československého  rekordu č.21 - dĺžka letu v priamej línii s RC motorovým modelom. Klub bol známy aj organizovaním diaľkových preletov na trase, Dukla - Banská Bystrica.
V minulosti tento klub organizoval nielen súťaže, ale aj neformálne stretnutia, na ktorých sa stretávali všetci, ktorí mali záujem o letecké modelárstvo. Boli usporiadávané
propagačné vystúpenia, výstavy pre šírokú verejnosť, niektorí členovia klubu viedli modelárske krúžky v košických ZŠ.

Začiatkom 90. rokov, vedúceho klubu zaujala stavba ULL. Pri stretnutiach na klubových dňoch, sa často zvŕtla debata na myšlienku, postaviť tiež ULL. Tam niekde, v tom čase, klub nadviazal užšiu spoluprácu s Aeroklubom v Košiciach a s Leteckou asociáciou Slovenskej republiky. Niektorí členovia klubu sa podieľali na stavbe, prvého jednomiestného ULL, ktoré navrhol a stavbu-výrobu riadil p. Ľubiščák. Po tomto prvom úspešnom ULL, sa rozhodol vedúci klubu postaviť ďalšie ULL. Tento druhý, "veľký model", bol už dvojmiestný a pre vedúceho klubu, ing.doc.Ján Ľubiščák CSc., sa stal osudným dňa 18.8.2003 neďaleko Zemplínských Hámrov.  

História nášho klubu, je zachytená na fotografiách a písomných materiáloch. Vrelo doporučujem k nahliadnutiu.  

        Kvalita je daná dobou záznamu a použitým fotografickým materiálom.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky