V dokumentoch - KLM

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

V dokumentoch

História

Náš klub bol založený v čase vládnutia bývaleho režimu. Tým je daný aj vzťah klubu k rôzným dokumentom, ktoré sú zaradené podľa rokov v sekciách. Tých dokumentov je veľa a nemá význam všetko kopírovať na web.
Niekoľko dokumentov, ktoré sú na našej stránke, dnešnej mládeži a dospievajúcim, veľa nepovedia.
Tí starší, vedia o dobe, v ktorej vznikali a vedia, aké boli  " dôležité ".   

Sú tu uvedené :  zápisnice, plány a správy činnosti klubu, hlásenia Zväzarmu, MV KSČ, rektorátu VŠT, nákupne doklady, súťaže, zúčtovania, finančné žiadosti, inventúry, požiadavky na materiál,
zoznamy členov klubu a ich aktivita, výsledkove listiny zo súťaží, propozície, účasť na ASTT, branné činnosti, znalecké posudky, referáty k výročiam ako bolo VOSR, 25. FEBRUÁR, zjazdy KSČ, záväzky a ich plnenie,
administratíva okolo preletov vrátane povolenia od ZNB, úlohy politicko-výchovnej práce, čestné uznania.
Sú tu podchytené komunikácie s pánmi ako sú : Cerha, Gábriš, Remek, Vitásek a pod.
Je tu zaznamenané vlúpanie do klubu. Sú tu dokumenty od  Graupner, Modela, Simprop, Modelář, socialistické súťaže, diplomy, ocenenia, poznámky zo schôdzi, rozpočty,
klubová podpora členom - žiakom ZDŠ,
finančná nákladovosť akcií, kontroly o hospodárení klubu, mapy, správy revíznych komisií, uznesenia, rôzne kresby,
prihlášky, zdravice k výročiam, písomne kontakty s inými modelárskymi klubmi, kritéria, dopisy,
zápisy z výročnych členských schôdzi, metodické pokyny.
Je tu pár strán z dochádzokových kníh, ktoré zachytávajú jednotlivé klubové dni - schôdze. Tie nahrádzali predchádzajúce zápisnice z členských schôdzi.

Číslo nad zložkou, uvádza rok vzniku dokumentov, poprípade názov, o čom je daná zložka, čo obsahuje. Kliknutím na ikonu, sa nám rozbalí dokument a bočnými šipkami, po krajoch, v strede dokumentu,
sa môžeme posúvať po jednotlivých stranách - dokladoch.

 

73 - 75

 
 

77 - 78

 
 

7 8

 
 

7 9

 
 

8 0

 
 

8 1

 
 

8 2

 
 

8 3

 
 

8 4

 
 

8 5

 
 

8 6

 
 

8 7

 
 

8 8

 
 

8 9

 

90 - 2000

Dochádzkova kniha
1974 -1997

Dochádzkova kniha
1998 - 2006

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky